Polityka praw autorskich

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych i oczekujemy, że nasi użytkownicy będą szanować własność intelektualną należącą do nas.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa autorskie, znaki handlowe i inne prawa własności intelektualnej na tej Stronie oraz wszystkie treści wchodzące w jej skład (w tym między innymi projekt Strony, tekst, grafika, oprogramowanie i kody źródłowe związane ze Stroną) są własnością ADME lub są przez nią licencjonowane (CY) LTD. W wielu przypadkach Strona korzysta z multimediów, w tym grafiki, obrazów, materiałów audio, wideo i materiałów wizualnych za zgodą zewnętrznych właścicieli praw autorskich. Prawa te są chronione na mocy obowiązujących przepisów i traktatów dotyczących praw autorskich, znaków towarowych i innych form własności intelektualnej.

Korzystanie ze strony internetowej

Uzyskując dostęp do Strony, zgadzasz się na dostęp, przeglądanie i wykorzystywanie treści wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Żadna część treści nie może być pobierana, kopiowana, powielana, ponownie publikowana (w tym poprzez ponowne publikowanie na innych stronach internetowych), przesyłana, przechowywana, sprzedawana lub dystrybuowana bez uprzedniej pisemnej zgody ADME (CY) LTD. Nie dotyczy to pobierania, kopiowania i / lub drukowania zawartości Strony do osobistego, niekomercyjnego użytku domowego.

Powiadomienie o naruszeniu praw autorskich

Choć zawsze staramy się uzyskać wyraźne pozwolenie właściciela praw autorskich na wyświetlanie materiałów chronionych prawem autorskim na naszej Stronie i zawierać informacje o prawach autorskich włącznie z wyświetlaniem takich materiałów na naszej Stronie internetowej, mogą zaistnieć sytuacje, w których zawarcie informacji o prawach autorskich jest niemożliwe lub informacje o właścicielu praw autorskich są niedostępne.

Jeśli uważasz, że Twoje dzieło, chronione prawem autorskim, zostało opublikowane na naszej Stronie bez Twojej zgody, możesz przesłać nam powiadomienie o naruszeniu praw autorskich.

Twoje Powiadomienie o naruszeniu praw autorskich będzie zawierać, co następuje:

  • adres e-mail, adres zamieszkania lub numer telefonu, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować;
  • jasny i pełny opis Twojego dzieła chronionego prawem autorskim, które w Twojej opinii zostało naruszone, lub, jeśli uważasz, że zostało naruszonych wiele dzieł chronionych prawem autorskim, reprezentatywna lista takich dzieł;
  • Adres URL lub inna informacja identyfikująca nasz materiał, która Twoim zdaniem narusza prawa autorskie do Twojej pracy;
  • oświadczenie, że w dobrej wierze uważasz, że wykorzystanie naszych materiałów w sposób będący przedmiotem skargi, nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo;
  • oświadczenie, złożone pod rygorem krzywoprzysięstwa, że powyższe informacje są dokładne, oraz że jesteś właścicielem praw autorskich lub masz upoważnienie do działania w imieniu właściciela praw autorskich;
    i
  • fizyczny lub elektroniczny podpis właściciela praw autorskich lub upoważnionego przedstawiciela właściciela praw autorskich. Aby spełnić ten wymóg, możesz wpisać swoje pełne imię i nazwisko (nie firmę) na dole powiadomienia.

Prześlij nam powyższe informacje e-mailem na adres: legalops@thesoul-publishing.com . Rozpatrzenie powiadomienia o naruszeniu praw autorskich może potrwać do 10 dni roboczych, dlatego prosimy o cierpliwość.

Zachęcamy również do kontaktu w celu uzyskania informacji o oryginalnych źródłach, jeśli nie są wymienione na stronie.

Zmiany w niniejszych zasadach

Zastrzegamy sobie prawo do okresowej modyfikacji lub aktualizacji niniejszej Polityki Praw Autorskich.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania dotyczące niniejszej Polityki dotyczącej praw autorskich, skontaktuj się z legalops@thesoul-publishing.com .