Polityka Prywatności

Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2021 r.

Witamy w Polityce Prywatności *Jasna Strona. Prywatność naszych gości jest dla nas bardzo ważna i czujemy się zobowiązani ją chronić. Niniejszy dokument wyjaśnia, w jaki sposób będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe zgodnie z regulacją Unii Europejskiej 2016/679 (RODO), obowiązującego nas prawa lokalnego oraz obszarów właściwych stanu Kalifornia objętych jego legislacją oraz Brazylii w nawiązaniu do powszechnego prawa o ochronie danych osobowych.

*Jasna Strona ("nasza Witryna") jest własnością obsługiwaną przez ADME (CY) LTD, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, firmę zarejestrowaną pod adresem 62 Agiou Athanasiou at 62 Agiou Athanasiou Avenue, BG Waywin Plaza, Office 101, Limassol, Cyprus, która na potrzeby niniejszej Polityki będzie administratorem danych osobowych. ("my", "nas", lub "nasz"). Z wyznaczoną przez nas osobą odpowiedzialną za zgodność i odpowiednie wdrożenie niniejszego dokumentu oraz powiązanych z nim praw danych osobowych można skontaktować się, jak opisano w sekcji Skontaktuj się z nami w dalszej części niniejszego dokumentu.

1. Rodzaje danych osobowych, które możemy gromadzić

Odwiedzając naszą Witrynę,  możemy gromadzić następujące dane:

 • Twój adres IP;
 • Twój system operacyjny i przeglądarka wykorzystywana do odwiedzenia naszej Witryny;
 • inne informacje, jak zostanie wytłumaczone w Sekcji 4 (Komu Udostępniamy Dane) poniżej;
  oraz
 • w przypadku skotaktowania się z nami poprzez adres e-mail, możemy przechowywać zapis korespondencji; taki zapis może zawierać dane, które zawrzesz w wiadomości.

Takie dane są gromadzone przez Naszych Partnerów (termin jako taki jest wytłumaczony w Sekcji 4).

Jeśli będziesz chciał zarejestrować się na naszej Witrynie, aby korzystać z naszych usług bazujących na subskrypcjach, poprosimy Cię o podanie następujących danych:

 • Twój adres e-mail;
 • Twoja płeć;
  oraz
 • Twoją datę urodzenia.

W dodatku, gdy zechcesz subskrybować jakąkolwiek usługę na naszej Witrynie, zostaniesz poproszony o określenie swojej nazwy użytkownika i wybór zdjęcia profilowego, które moze być zarówno awatarem lub zdjęciem. Nazwa użytkownika będzie wyświetlana obok Twoich komentarzy na naszej Witrynie. Radzimy, abyś nie wykorzystywał Twojego prawdziwego imienia i/lub nazwiska jako nazwy użytkownika.

Nigdy nie udostępniamy podmiotom trzecim jakichkolwiek danych, które podasz podczas subskrybowania jakichkolwiek usług czy procesu rejestracji.

Dla celów niniejszego dokumentu, gromadzone dane wymienione w tej Sekcji będą zbiorczo nazywane Danymi Osobowymi.

2. Sposoby, w jakie dane osobowe mogą być wykorzystywane

Jak wykorzystujemy Dane Osobowe. Gromadzimy i wykorzystujemy Twoje Dane Osobowe w następujących, prawnie uzasadnionych, celach biznesowych ADME (CY) LTD, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz grup spółek, do których należy:

 • przeprowadzanie ogólnej analizy oraz zarządzanie naszą Witryną i stronami powiązanymi,
 • generowanie statystyk i pomiar ruchu na stronie oraz popularności poszczególnych obszarów naszej Witryny;
 • identyfikacja trendów użytkowania oraz rozszerzanie naszych działań biznesowych;
 • tworzenie wyższej jakości i rozwój bardziej przydatnych usług poprzez wykonywanie analiz statystycznych zbiorczych cech i zachowań naszych użytkowników
 • ulepszanie lub modyfikacja naszej Witryny, rozwój nowych usług oraz funkcjonalności;
 • stosowanie się do obowiązujących wymogów prawnych, procesów prawnych i relewantnych standardów przemysłowych, oraz spełnianie próśb organów rządowych oraz nadzorujących;
  oraz
 • identyfikacja oraz zapobieganie defraudacji.

Ponadto, jeśli zdecydujesz się zarejestrować na naszej Witrynie w celu otrzymywania naszych usług bazujących na subskrypcjach, Twoje Dane Osobowe zostaną wykorzystane celu skontaktowania się z Tobą.

W takich okolicznościach, legalną podstawą świadczenia Ci usług będzie wyrażona zgoda. Możesz ją wycofać dowolnej chwili. Szczegółowa instrukcja rezygnacji z subskrypcji będzie wyświetlona w dolnej części takiej wiadomości.

Jak Nasi Partnerzy wykorzystują Dane Osobowe Nasi Partnerzy (termin jako taki, jest wyjaśniony ww Sekcji  4, Komu Udostępniamy Dane Osobowe) mogą gromadzić i wykorzystywać Twoje Dane Osobowe w celu dopasowywania treści, które reklamodawcy bedą Ci wyświetlać, włącznie z budowaniem relewantnych segmentów danych, bazujących na tym, co klikniesz i obejrzysz oraz kiedy lub ile razy to wyświetlisz; dla opisanych powyżej celów, wykorzystują informacje zgromadzone przez narzędzia technologiczne, takie jak znaczniki pikselowe lub pliki cookie, aby ulepszyć usługi dostarczane przez zewnętrzne firmy reklamowe, w tym Google. Pełna lista partnerów Google znajduje się sekcji partnerzy.

3. Na co wyrażasz zgodę, korzystając z naszej Witryny

Poprosimy o Twoją zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie Twoich Danych Osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, tak jak jest to zgodne lub wymagane przez stosowne prawo. Możesz odmówić udzielenia zgody lub wycofać uprzednio wyrażoną zgodę. Pamiętaj jednak, że cofając zgodę, niektóre funkcjonalności dostępne na naszej Witrynie mogą nie być dostępne. Pamiętaj też, że możemy kierować się prawnie uzasadnionymi interesami lub koniecznością wywiązania się z umowy, aby móc w dalszym ciągu przetwarzać Twoje Dane Osobowe. W każdej chwili możesz cofnąć wyrażoną zgodę. Aby to zrobić, wyślij odpowiednią prośbę na adres privacy@thesoul-publishing.com. Możesz również skontaktować się z nami listownie:
General Counsel
ADME (CY) LTD
62 Agiou Athanasiou Avenue, BG WAYWIN PLAZA, office 101 Limassol 4102, Cyprus.

Musisz zrozumieć, że jeśli postanowisz zarejestrować się  na naszej Witrynie, aby korzystać z naszych usług bazujących na subskrypcjach, podając nam swoje dane, wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie przez nas wszystkich Danych Osobowych, które wyślesz zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, jak zezwala lub wymaga tego prawo. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, nie podawaj nam żadnych Danych Osobowych.

Zanim wykorzystamy Twoje Dane Osobowe w celach innych niż jest to opisane w Sekcji 2 (Sposoby, w jakie Dane Osobowe mogą być wykorzystywane), poprosimy Cię o wyrażenie na to wyraźnej zgody.

4. Komu Udostępniamy Dane Osobowe

Z wyjątkiem sposobów, w jaki opisuje to niniejsza Polityka lub wyrażonej przez Ciebie zgody, nie ujawnimy jakichkolwiek Twoich Danych Osobowych. W dodatku do innych sposobów użycia, opisanych w niniejszej Polityce, możemy ujawnić i wykorzystać Twoje Dane Osobowe inaczej, jak opisano poniżej.

Nasi Partnerzy Zezwalamy podmiotom zewnętrznym, włącznie ze skrupulatnie wybranymi sieciami reklamowymi oraz partnerami biznesowymi (dalej zwani "Nasi Partnerzy") na wyświetlanie reklam na naszej Witrynie. Nasi Partnerzy mogą, na przykład, gromadzić, wykorzystywać i udostępniać Twoje informacje, aby stworzyć lub pomóc nam stworzyć prognozy dotyczące Twoich zainteresowań i mogą przedstawić Ci oferty handlowe, materiały promocyjne oraz reklamy. Ponadto, Nasi Partnerzy mogą gromadzić poszczególne informacje zarówno od Ciebie, jak i z Twoich urządzeń. Nasza Witryna zezwala Naszym Partnerom na gromadzenie Twoich Danych Osobowych w celu wyświetlania Ci spersonalizowanych reklam. Nasi Partnerzy są wiodącymi grupami marketingu efektywnościowego, które kładą szczególny nacisk na ochronę i właściwe wykorzystanie Twoich Danych Osobowych.

Dostawcy Usług Twoje dane mogą być gromadzone przez podmioty, które dostarczają nam usługi, włącznie z firmami, które zajmują się analizą sieci, przetwarzaniem danych, wzbogacaniem danych i wglądem w konsumenta, reklamą, listami mailingowymi czy innymi usługami.

Inne Podmioty (gdy wymaga tego prawo lub gdy musimy chronić swoich usług). Możemy ujawnić Twoje informacje (włącznie z Danymi Osobowymi) innym podmiotom, aby:

 • chronić naszych praw ustawowych lub własności, praw ustawowych lub własności naszych podmiotów stowarzyszonych oraz stron i usług, z którymi pracujemy;
 • chronić praw i bezpieczeństwa naszych użytkowników, nas samych oraz wszelkich innych osób lub podmiotów;
 • zapobiegać defraudacji (lub dla celów zarządzania ryzykiem);
 • przestrzegać powszechnie obowiązujących wymogów prawnych lub zapytań w celach współpracy z organami władzy oraz nadzorującymi, bez względu na przepisy prawa. Na przykład, możemy otrzymać żądanie ujawnienia Twoich Danych Osobowych w celu dopełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa.

Inne Podmioty (w nawiązaniu do przeniesienia aktywów). Jeśli dokonamy sprzedaży lub przeniesienia naszych aktywów, lub jesteśmy w inny sposób zaangażowani w fuzję lub przeniesienie naszych aktywów (lub chcemy dochować należytej staranności takiej transakcji), lub w mało prawdopodobnym przypadku bankructwa, możemy przenieść Twoje Dane Osobowe jako część takiej transakcji.

Wykorzystanie do celów analitycznych i reklamowych W celu gromadzenia informacji o naszej Witrynie, korzystamy ze standardowych narzędzi, powszechnych w przemyśle, włącznie z, ale nie ograniczając się do Google Analytics. Narzędzia te gromadzą, między innymi, informacje na temat częstotliwości odwiedzania naszej Witryny i innych witryn, które odwiedziłeś przed nami. Tak zgromadzone informacje wykorzystujemy w celu ulepszenia naszej Witryny. Narzędzia analityczne gromadzą jedynie adres IP przypisany do Twojego komputera lub innego urządzenia oraz ustawień przeglądarki funkcjonujących w momencie odwiedzenia naszej Witryny. Nasze narzędzia analityczne nie gromadzą jakichkolwiek danych osobowych pozwalających na zidentyfikowanie Cię w jakikolwiek sposób.

Korzystamy też z innych narzędzi powszechnie stosowanych w przemyśle, mianowicie z DoubleClick for Publishers firmy Google, która umożliwia zamieszczanie i zarządzanie spersonalizowanymi reklamami na naszej Witrynie. Narzędzie to wykorzystuje pliki cookie w celu dostosowania reklam w oparciu o to, co jest relewantne dla Ciebie jako użytkownika, żeby zwiększyć jakość reklam i zapobiec wyświetlaniu tych, które już widziałeś. Pliki cookie same w sobie nie zawierają Twoich Danych Osobowych, a informacje o Twoim korzystaniu z internetu. Narzędzia takie jak DoubleClick będą zazwyczaj wysyłać pliki cookie do Twojej przeglądarki po każdej interakcji, kliknięciu czy innej czynności, którą wykonasz na naszych serwerach. Jeśli Twoja przeglądarka zaakceptuje pliki cookie, zostaną one umieszczone w Twojej przeglądarce. DoubleClick będzie zazwyczaj wysyłać pliki cookie do Twojej przeglądarki, gdy odwiedzisz jakąkolwiek witrynę wyświetlającą reklamy DoubleClick. Witryny zawierające reklamy DoubleClick zawierają znaczniki reklamowe, które instruują przeglądarki do wysyłania żądania zawartości reklamowej pochodzącej z naszych serwerów. Po dostarczeniu żądanej treści reklamowej, nasze serwery wyślą również plik cookie.

Wreszcie, nasza Witryna polega na powszechnie stosowanych w przemyśle narzędziach Google Display Network Impression Reporting oraz Google Analytics Demographics and Interest Reporting. Narzędzia te pomagają nam zrozumieć takie szczegóły o naszych gościach jak płeć, wiek i zainteresowania. Potrzebujemy tych informacji, żeby wiedzieć, jaki rodzaj treści kreatywnych musimy stworzyć i rozwinąć, żeby pasowały do zainteresowań różnych grup wiekowych i grup zainteresowań. Ponadto, Nasi Partnerzy mogą potrzebować tych informacji w celu wypracowania odpowiednich treści marketingowych. Możesz w każdej chwili zażądać zaprzestania śledzenia przez Google Analytics, w tym Google Display Network Impression Reporting oraz Google Analytics Demographics and Interest Reporting poprzez instalację dodatku do przeglądarki Google Analytics Opt-Out. Możesz również zrezygnować z otrzymywania reklam poprzez odpowiednią stronę rezygnacyjną Google.

Aspekty prywatności danych osobowych wszystkich produktów, usług i funkcji Google, w tym Google Analytics i DoubleClick podlegają Polityce Prywatności Google. Możesz być pewien, że nigdy nie łączymy danych zgromadzonych przez Google Analytics czy DoubleClick z Danymi Osobowymi. Ponadto, pliki cookie na stałe umieszczone w Twojej przeglądarce przez produkty Google w celu identyfikowania Cię jako unikatowego użytkownika przy każdej następnej wizycie na naszej Witrynie, nie mogą być używane przez kogokolwiek innego niż Google. Zdolność Google do używania i udostępniania informacji o Twoich wizytach na naszej Witrynie zgromadzonych przez Google Analytics czy DoubleClick ograniczają: Warunki korzystania z DoubleClick, Warunki korzystania z Google Analytics oraz Polityka Prywatności Google.

Możesz zrezygnować z personalizacji reklam, zmieniając ustawienia Google Ads. Wystarczy podążać za instrukcjami zawartymi w materiale Google - Ustawienia Google Ads. Jeśli zechcesz zrezygnować z personalizacji reklam, nie będziesz już widział spersonalizowanych reklam. Wyżej wymienione dokumenty są wydawane oraz aktualizowane przez poszczególnych deweloperów i powinny być oddzielne brane pod uwagę przez użytkowników naszej Witryny.

5. Transgraniczny Przepływ Informacji

Ogólnie, przechowujemy nasze scentralizowane serwery i systemy w Europie i możemy przechowywać je w innych regionach świata. Serwery te i systemy są zarządzane przez nas lub w naszym imieniu lub przez nasze podmioty stowarzyszone położone w Europie.

W przypadku przeniesienia i przetwarzania Twoich Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) w celach wyżej opisanych, dołożymy wszelkich starań, aby informacje te były objęte tym samym stopniem ochrony, jak gdyby pozostawały na terenie EOG, włącznie z wejściem w umowy o przeniesienie danych, wykorzystując zatwierdzone przez Komisję Europejską Standardowe Klauzule Umowne lub polegając na takich schematach certyfikacji jak Tarcza Obrony UE-USA.

6. Jak Zabezpieczamy Twoje Dane

Stosujemy w dobrej wierze wszelkie fizyczne, elektroniczne i proceduralne środki bezpieczeństwa, aby uchronić Twoje Dane Osobowe przed utratą, niedozwolonym użytkowaniem, nieuprawnionym dostępem, opublikowaniem, zmianą czy zniszczeniem, zgodnie z wymogami obowiązujących praw i ustaw.

7. Wykorzystanie plików Cookie

Korzystamy również (lub możemy korzystać) z plików cookie, gdy odwiedzasz naszą Witrynę. Aby dowiedzieć się więcej, w jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie, zapoznaj się z treścią naszej Polityki Plików Cookie.

8. Wykorzystanie informacji w celu spersonalizowanej reklamy

Informacje zgromadzone przez Naszych Partnerów są wykorzystywane do analizy trendów, zrozumienia aktywności użytkownika oraz gromadzenia informacji dotyczących przedziału wiekowego w celu udostępniania, zarządzania i rozwijania spersonalizowanej reklamy oraz usług z nią powiązanych. Nasi Partnerzy mogą udostępniać takie informacje swoim podmiotom stowarzyszonym. Aby to zrobić, Nasi Partnerzy wykorzystują pliki cookie oraz znaczniki sieci w celu gromadzenia informacji o Twoich interakcjach z naszą Witryną oraz witrynami podmiotów trzecich. Ten typ informacji nie identyfikuje Ciebie jako osoby prywatnej oraz, zazwyczaj, są łączone z innymi danymi w celu stworzenia segmentów, czyli grupy użytkowników oraz ogólnych zainteresowań, co jest wnioskowane na podstawie wielu czynników (na przykład „fan sportu”). Nasi Partnerzy wykorzystują te informacje w celu utworzenia bardziej adekwatnego obrazu zainteresowań odwiedzających, z którymi wchodzą w interakcje, włączając w to Ciebie, aby ich reklamy były bardziej relewantne dla takich zainteresowań.

Ponadto, Nasi Partnerzy mogą wykorzystywać dane zgromadzone za pomocą takich plików cookie lub podobnie funkcjonujących technologii do wielu innych celów, w tym:
 • w odniesieniu do reklamy wyświetlanych na witrynach podmiotów trzecich; w celu pomiaru efektywności reklam wyświetlanych w wiadomościach e-mail oraz na stronach internetowych; oraz
 • w celu raportowania ruchu na witrynach, statystyk, danych reklamowych oraz innych interakcji z reklamami wyświetlanymi na tych witrynach.

Nasi Partnerzy przechowują Twoje informacje zgodnie z uzasadnionymi celami biznesowymi do ich przetwarzania. Następnie, informacje te są usuwane, archiwizowane pod ograniczonym i uzasadnionym interesem biznesowym dostępem, lub anonimizowane. Informacje nie identyfikujące użytkownika jako osoby prywatnej mogą być przechowywane bez ograniczeń czasowych oraz użytkowych.

9. Zatrzymywanie Danych Osobowych

Jeśli zamieszkujesz lub przebywasz na terenie EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), Twoje Dane Osobowe będą przechowywane przez czas nie dłuższy niż jest to wymagane w celach, w których dane te zostały zgromadzone. Okres czasu, przez który Twoje Dane Osobowe będą przechowywane jest uzależniony od celów, dla których te dane zostały zgromadzone, oraz/lub przepisów obowiązującego prawa, do których musimy się zastosować, aby ustalić, egzekwować i bronić naszych praw ustawowych.

10. Twoje prawa ustawowe

Przysługują Ci pewne prawa ustawowe w odniesieniu do Twoich Danych Osobowych. W zależności od systemu lokalnej jurysdykcji, możesz zażądać od nas:

 • umożliwienia dostępu i wglądu we wszystkie Dane Osobowe, które o Tobie gromadzimy;
 • aktualizacji wszelkich nieaktualnych lub błędnych Danych Osobowych;
 • usunięcia wszelkich Twoich Danych Osobowych, które my, lub Nasi Partnerzy, przechowujemy;
 • zaprzestania pewnych metod przetwarzania Twoich Danych Osobowych (na przykład, po złożeniu Twojego sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych w celach marketingowych);
 • ograniczenia sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje Dane Osobowe;
 • udostępnienia Twoich Danych Osobowych innym usługodawcom;
  lub
 • udostępnienia Ci kopii wszelkich Danych Osobowych, które gromadzimy.

Powyższe prośby będziemy przetwarzać w rozsądnym odstępie czasu i, o ile nie wynika inaczej z zapisów lokalnego prawa, w ciągu jednego miesiąca od złożenia pisemnej prośby. W szczególnych okolicznościach czas ten może ulec wydłużeniu na okres kolejnych dwóch miesięcy.
Nie poniesiesz żadnych kosztów w celu wyegzekwowania jakichkolwiek swoich praw. Możemy obciążyć Cię rozsądnymi opłatami, jeżeli Twoje prośby będą wyraźnie bezpodstawne lub przesadzone ze względu na ich powtarzalny charakter, lub jeśli odmówisz zastosowania się do nich.
Jeśli zajdzie taka konieczność, możemy poprosić o dodatkowe dane, które pomogą nam potwierdzić Twoją tożsamość i zapewnić Ci odpowiednie wyegzekwowanie Twioch praw. Jest to część naszych środków bezpieczeństwa, które mają na celu zapewnić, że żadne Twoje Dane Osobowe nie zostaną ujawnione osobom, które nie mają prawa ich otrzymać.

11. Prywatność dzieci

Żadna część naszej Witryny nie jest przeznaczona dla dzieci lub osób małoletnich, będących poniżej 18. roku życia i nie gromadzimy żadnych informacji o osobach, o których nie wiemy, że nie ukończyły 18 roku życia. Jeśli nie ukończyłeś 16. roku życia (i o ile prawo Twojego kraju obniża wiek legalny do przedziału 13-16 lat), nie odwiedzaj naszej Witryny lub poproś rodziców lub opiekunów prawnych o zgodę na korzystanie z naszej Witryny i wysyłanie jakichkolwiek informacje o sobie do nas lub kogokolwiek innego w internecie. Podejmiemy wszelkie możliwe środki w celu usunięcia wszelkich Danych Osobowych, które zgromadziliśmy o osobach nieletnich lub małoletnich bez wyraźnej zgody ich rodziców lub opiekunów prawnych, które nie ukończyły 13. roku życia, a o których istnieniu dowiedzieliśmy się w momencie ich zgromadzenia.

12. Twoje brazylijskie prawa prywatności

Jeśli jesteś obywatelem Brazylii lub mieszkańcem Brazylii chronionym brazylijskim ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (nr 13.709/18), przysługują ci odpowiednie prawa dotyczące twoich danych osobowych. Jesteśmy zobowiązani ich przestrzegać i, w tej sekcji, wytłumaczymy, jakie prawa ci przysługują i w jaki sposób możesz je wyegzekwować:

 • a) Potwierdzenie przetwarzania: możesz zażądać od nas potwierdzenia dotyczącego zachodzących lub niezachodzących czynności przetwarzania Twoich Danych Osobowych.
 • b) Dostęp do Twoich Danych Osobowych: możesz zażądać i otrzymać kopię Twoich Danych Osobowych, w których posiadaniu jesteśmy.
 • c) Korekta Twoich Danych Osobowych: możesz zażądać korekty i/lub sprostowania Twoich Danych Osobowych, jeśli uważasz, że niektóre z nich są niepoprawne. Jednak, aby jakiekolwiek korekty mogły zajść, możliwa będzie konieczność sprawdzenia ważności Danych, które nam podasz.
 • d) Usunięcie Twoich Danych Osobowych: możesz zażądać usunięcia Twoich Danych Osobowych z naszych baz danych, z których korzystamy w celu ich przetwarzania. Wszystkie zebrane dane zostaną usunięte z naszych serwerów na twoje żądanie lub jeśli przestaną być niezbędne lub istotne w celu dalszego świadczenia naszych usług, chyba że zaistnieją jakiekolwiek inne powody do ich zachowania, takie jak wszelkie wymogi prawne w celu zachowania ich lub potrzeba zachowania tychże danych w celu ochrony praw firmy.
 • e) Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych: możesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych w poszczególnych celach. W pewnych sytuacjach możemy przedstawić legalne powody, aby w dalszym ciągu je przetwarzać, co może ostatecznie okazać się nadrzędne wobec twoich praw jeśli, na przykład, twoje dane osobowe są ściśle związane z poprawnym funkcjonowaniem poszczególnych aspektów naszej Witryny.
 • f) Przenośność Twoich Danych Osobowych: możesz zażądać bezpośredniego udostępnienia tobie (lub jakiejkolwiek innej stronie trzeciej, którą wskażesz i upoważnisz) twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym i kompatybilnym formacie.
 • g) Wycofanie zgody do przetwarzania danych: w przypadkach, w których wyraziłeś/wyraziłaś zgodę na wykonywanie poszczególnych czynności przetwarzania twoich danych osobowych, możesz ją w każdej chwili wycofać. Nie wpłynie to na prawne aspekty wszelkich czynności wykonywanych przed wycofaniem przez ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych. W dodatku, jeśli wycofasz tę zgodę, możemy nie być w stanie dalej świadczyć odpowiednich towarów, usług, świadczeń czy korzyści. Jeśli to nastąpi, udzielimy ci wszelkich informacji, które pomogą ci podjąć decyzję.
 • h) Wgląd w decyzje automatyczne: możesz zażądać wglądu w decyzje podjęte wyłącznie na podstawie automatycznego przetwarzania twoich danych osobowych, które mają związek z twoimi zainteresowaniami.

Jeśli chcesz zażądać usunięcia twoich danych osobowych, które zbieramy i przechowujemy, skontaktuj się z nami, wysyłając pisemne żądanie na następujący adres: General Counsel, ADME (CY) LTD, 62 Agiou Athanasiou Avenue, BG WAYWIN PLAZA, office 101, Limassol 4102, Cyprus. Zweryfikujemy twoje żądanie z wykorzystaniem danych powiązanych z twoim kontem, włącznie z adresem e-mail. Może być wymagana prawna identyfikacja.

Jeśli nie wyrażasz zgody na dalsze wykorzystywanie twoich danych osobowych w celach wymienionych powyżej, skontaktuj się z nami elektronicznie pod adresem privacy@thesoul-publishing.com.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat udostępniania danych osobowych stronom trzecim w celach marketingowych, skontaktuj się z nami elektronicznie pod adresem privacy@thesoul-publishing.com lub pisemnie pod adresem: ADME (CY) LTD, General Counsel, 62 Avenue Agiou Athanasiou, BG WAYWIN PLAZA, Office 101, Limassol 4102, Cyprus.

13. Twoje Kalifornijskie Prawa Prywatności

Zgodnie z Kalifornijską Ustawą o Ochronie Prywatności Konsumentów z roku 2018 (CCPA), mieszkańcy Kalifornii mają prawo zażądać wglądu w szczegółowe informacje dotyczące kategorii lub poszczególnych fragmentów danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy, ujawniamy lub „sprzedajemy” (pojęcie „sprzedawać” w CCPA jest bardzo szeroko definiowane i swym zakresem może obejmować zezwalanie podmiotom trzecim na dostęp od takich informacji jak pliki cookie, adres IP, geolokalizacja – które umożliwiają nam jak najlepszą personalizację Twojego użytkowania naszej Witryny lub aplikacji mobilnej oraz dostarczenie treści, produktów i ofert usługowych relewantnych dla Twoich zainteresowań, w tym ofert i reklam ukierunkowanych za pośrednictwem naszej Witryny oraz aplikacji mobilnej), usunięcia ich danych osobowych, możliwości rezygnacji ze wszelkich ofert „sprzedażowych”, które mogą zaistnieć i nie bycia dyskryminowanymi w związku z egzekucją tych praw.

W ciągu minionych ostatnich 12 miesięcy zgromadziliśmy, ujawniliśmy i „sprzedaliśmy” naszym partnerom biznesowym następujące dane osobowe w celach poniżej opisanych:

Jaki rodzaj danych osobowychZgromadzoneW jaki sposób pozyskujemy informacje o danych osobowychMożemy wykorzystywać, ujawniać i „sprzedawać” dane osoboweKomu
A. Identyfikatory, w tym pliki cookie, adres IP, nazwa kontaTakOd Ciebie i z Twoich urządzeńW celu przetwarzania Twoich zapytań produktowych/usługowych i/lub informacji, komunikacji z Tobą, ulepszania naszych Usług, administrowania i ochrony naszej firmy, i stosowania się do obowiązującego prawa, przepisów oraz procesów prawno-administracyjnych.Usługodawcy, nasi partnerzy biznesowi.
B. Kategorie Danych Osobowych wymienionych w statucie Aktu Kalifornijskiego Konsumenta (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)).Nie
C. Klasyfikacja cech chronionych prawem kalifornijskim lub federalnym. Nie
D. Informacje Handlowe. Nie
Informacje Biometryczne Nie
F. Internet lub inne podobne łącze sieciowe Tak Z Twoich urządzeń Personalizacja Twojego korzystania z przeglądarki internetowej oraz dostarczenia treści, produktów i ofert usługowych relewantnych dla Twoich zainteresowań, włączając w to oferty i reklamy ukierunkowane za pośrednictwem naszej Witryny i witryn podmiotów trzecich. Usługodawcy, nasi partnerzy biznesowi
G. Dane geolokalizacyjne Tak Z Twoich urządzeń Personalizacja Twojego korzystania z przeglądarki internetowej oraz dostarczenia treści, produktów i ofert usługowych relewantnych dla Twoich zainteresowań, włączając w to oferty i reklamy ukierunkowane za pośrednictwem naszej Witryny i witryn podmiotów trzecich. Usługodawcy, nasi partnerzy biznesowi
H. Dane sensoryczne Nie
I. Dane zawodowe lub związane z zatrudnieniem Nie
J. Informacje o edukacji niepublicznej (w odniesieniu do Ustawie o Ochronie Praw Rodzinnych i Edukacyjnych (przyp. tłum.) (Kodeks Stanów Zjednoczonych, sekcja 1232g, Kodeks Przepisów Federalnych, Tytuł 99)) Nie
K. Wnioski wyciągnięte na podstawie innych danych osobowych Tak Od Ciebie i z Twoich urządzeń Personalizacja Twojego korzystania z przeglądarki internetowej oraz dostarczenia treści, produktów i ofert usługowych relewantnych dla Twoich zainteresowań, włączając w to oferty i reklamy ukierunkowane za pośrednictwem naszej Witryny i witryn podmiotów trzecich. Usługodawcy i partnerzy biznesowi.
Inne identyfikatory i informacje o wykorzystaniu intnetu. Od Ciebie i z Twoich urządzeń Personalizacja Twojego korzystania z przeglądarki internetowej oraz dostarczenia treści, produktów i ofert usługowych relewantnych dla Twoich zainteresowań, włączając w to oferty i reklamy ukierunkowane za pośrednictwem naszej Witryny i witryn podmiotów trzecich. Usługodawcy i nasi partnerzy biznesowi

Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz wysłać zapytanie o dostęp lub usunięcie wszelkich danych osobowych, które od ciebie pozyskaliśmy oraz zachowaliśmy, z pewnymi wyjątkami, za pośrednictwem niniejszego formularza, lub poprzez pisemną prośbę na następujący adres: General Counsel, ADME (CY) LTD, 62 Agiou Athanasiou Avenue, BG WAYWIN PLAZA, office 101, Limassol 4102, Cyprus. Zweryfikujemy twoje zapytanie, wykorzystując informacje powiązane z twoim kontem, włącznie z adresem e-mail. Może być wymagana identyfikacja na podstawie wydanego przez rząd dowodu tożsamości. Możesz również umocować przedstawiciela prawa, który wyegzekwuje te prawa w twoim imieniu. Prośbę o dostęp lub usunięcie danych osobowych możesz wysłać dwukrotnie w okresie 12 miesięcy.

Możesz również zażądać usunięcia Twoich danych osobowych z naszej bazy „sprzedażowej”. Pojęcie „sprzedawać” w CCPA jest bardzo szeroko definiowane i swym zakresem może obejmować zezwalanie podmiotom trzecim na dostęp od takich informacji jak pliki cookie, adres IP, geolokalizacja – które umożliwiają nam jak najlepszą personalizację Twojego użytkowania naszej Witryny lub aplikacji mobilnej oraz dostarczenie treści, produktów i ofert usługowych relewantnych dla Twoich zainteresowań, w tym ofert i reklam ukierunkowanych za pośrednictwem naszej Witryny oraz aplikacji mobilnej.

Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: privacy@thesoul-publishing.com. Masz prawo do niebycia dyskryminowanym w związku z egzekucją jakichkolwiek Twoich praw wynikających z CCPA.

Kalifornijskie prawo „Oświeć Drogę” (przyp. tłum.) (Kodeks Stanów Zjednoczonych, § 1798.83) pozwala użytkownikom naszej Witryny, którzy są mieszkańcami Kalifornii zażądać wglądu w konkretne dane osobowe, które my udostępniamy podmiotom trzecim do ich celów marketingowych. Aby wysłać takie żądanie, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: privacy@thesoul-publishing.com.

14. Automatycznie podejmowane decyzje, włącznie z profilowaniem


Decyzje podejmowane automatycznie w znaczeniu stosownego prawa oznaczają, że decyzje mające prawny wpływ na Ciebie lub znacząco wpływają na Ciebie w podobny sposób podejmowane są automatycznie - włącznie z profilowaniem - i nie są weryfikowane przez człowieka. Nie korzystamy z decyzji podejmowanych automatycznie.

15. Pytania, sugestie i reklamacje

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące prywatności, sugestie, nierozwiązane problemy lub chcesz złożyć reklamację, skontaktuj się z nami na adres e-mail: privacy@thesoul-publishing.com.

Jeśli mieszkasz na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), możemy pomóc ze wszystkimi zapytaniami dotyczącymi przetwarzania przez nas Danych Osobowych. Prosimy jednak, abyś wcześniej próbował rozwiązać jakikolwiek spór dotyczący Danych Osobowych z nami. Jeśli mieszkasz na terenie EOG, możesz również złożyć reklamację do organu nadzorującego ochronę danych osobowych w kraju Twojego zamieszkania miejscu pracy lub miejscu domniemanego pogwałcenia Twoich Danych Osobowych lub zastosować odpowiednie środki prawne w miejscowych sądach, jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone. Więcej informacji dotyczących kontaktu z urzędami nadzorczymi na terenie EOG znajdziesz na oficjalnej stronie Europejksiej Rady Ochrony Danych (https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en).

16. Linki Zewnętrzne

Nasza Witryna może wyświetlać linki do podmiotów trzecich, innych niż Nasi Partnerzy. Nie ujawniamy Twoich danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim innym niż Naszym Partnerom bez Twojej wyraźnej zgody na ujawnienie takich informacji. Nie wspieramy ani nie jesteśmy odpowiedzialni za praktyki prywatności i treści takich podmiotów trzecich. Zachęcamy Cię do zapoznania się z politykami prywatności takich podmiotów trzecich, aby mieć jak najlepszy pogląd na sposób, w jaki gromadzą one Twoje Dane Osobowe i jak je wykorzystują.

17. Zmiany w niniejszej Polityce

Przeglądamy i okresowo aktualizujemy niniejszą politykę w związku ze zmieniającymi się praktykami biznesowymi, technologią i wymogami prawnymi. W rezultacie, niniejszy dokument będzie od czasu do czasu aktualizowany. Wszelkie tego typu zmiany będą odpowiednio ogłaszane na niniejszej Witrynie. Każda zmiana, modyfikacja czy aktualizacja będzie wchodzić w życie z dniem ogłoszenia ich na naszej Witrynie.

18. Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki, praktyk prywatności lub egzekwowania swoich praw, skontaktuj się z nami poprzez e-mail na privacy@thesoul-publishing.com. Możesz również skontaktować się z nami, wysyłając list lub zapytanie na adres:

General Counsel
ADME (CY) LTD
62 Agiou Athanasiou Avenue, BG WAYWIN PLAZA, office 101
Limassol 4102, Cyprus