Warunki korzystania z Usługi

Data wejścia w życie: 7 lutego 2019 r.

Niniejsze Warunki świadczenia Usług („Warunki”) regulują wszystkie witryny i aplikacje cyfrowe („Witryny”), które prowadzą do lub zawierają odniesienia do tego dokumentu i są publikowane lub udostępniane przez Adme, jej spółki zależne i jego podmioty stowarzyszone. „Adme”, „my”, „nas” lub „nasz” oznacza podmiot świadczący usługi („Usługi”), którym jest ADME (CY) LTD, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na Cyprze, z siedzibą w biurze 101, 62 Agiou Athanasiou Avenue, Limassol, 4102, Cypr. Osoba korzystająca z naszych Witryn i Usług („Usługi”) jest określana jako „użytkownik”, "ty i Twój".

Korzystając z naszych Usług, zawierasz umowę z Adme i akceptujesz poniższe Warunki.

1. Korzystanie z Usług

Musisz przestrzegać niniejszych Warunków i wszelkich zasad udostępnionych w ramach Usług. Możemy zawiesić lub zaprzestać świadczenia dla Ciebie naszych Usług, jeśli nie postępujesz zgodnie z naszymi Warunkami lub zasadami, lub jeśli prowadzone jest dochodzenie w sprawie podejrzenia niewłaściwego postępowania.

Korzystanie z naszych Usług nie daje żadnych praw własności intelektualnej do naszych Usług lub treści, do której masz dostęp. Nie możesz używać treści z naszych Usług, chyba że uzyskasz zgodę właściciela lub są dozwolone przez prawo. Niniejsze Warunki nie dają Ci prawa do używania jakichkolwiek marek lub logo użytych w Naszych Usługach. Nie możesz usuwać, zasłaniać lub zmieniać żadnych informacji prawnych wyświetlanych w naszych Usługach lub wraz z nimi.

Korzystając z naszych Usług, zgadzasz się na dostęp, przeglądanie i wykorzystywanie treści wyłącznie do osobistych, niekomercyjnych celów. Żadna część treści nie może być pobierana, kopiowana, powielana, ponownie publikowana (w tym przez dostępne środki do ponownego publikowania na innych stronach internetowych lub aplikacjach mobilnych), przesyłana, przechowywana, sprzedawana lub dystrybuowana bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody właściciela lub w inny sposób dozwolony przez prawo. Nie obejmuje to pobierania, kopiowania lub drukowania stron Witryn do osobistego, niekomercyjnego użytku domowego.

Nasze Usługi mogą wyświetlać treści, które nie należą do Adme. Ta zawartość jest wyłączną odpowiedzialnością podmiotów, które je udostępniają. Możemy sprawdzać jej zawartość w celu ustalenia, czy jest ona nielegalna lub czy narusza nasze zasady. Mamy prawo usunąć lub odmówić wyświetlania treści, które naszym zdaniem naruszają nasze zasady lub prawo.

W związku z korzystaniem z Usług możemy przesyłać Ci ogłoszenia serwisowe, administracyjne powiadomienia o Treści Użytkownika i inne informacje.

2. Prywatność i pliki cookie

Jesteśmy zobowiązani do ochrony Twojej prywatności. Gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z naszą Polityką Prywatności

Odwiedzając naszą stronę internetową z włączonymi plikami cookie i akceptując je za pośrednictwem naszego narzędzia do wyrażania zgody na pliki cookie, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie tychże plików zgodnie z objaśnieniem w Polityce Plików Cookie

3. Strony Powiązane

Nasze Witryny mogą zawierać lub umieszczać linki z innych stron internetowych, aplikacji cyfrowych, platform mediów społecznościowych i innych źródeł internetowych („Linki Zewnętrzne”). Nie monitorujemy ani nie przeglądamy treści Linków Zewnętrznych, powiązanych z Witrynami lub z nich pochodzących. Widniejące na Linkach Zewnętrznych wyrażone opinie lub materiały nie są przez nas udostępniane czy potwierdzane i nie powinniśmy być uważani za wydawcę takich opinii lub materiałów. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść ani praktyki dotyczące prywatności Linków Zewnętrznych. Nasza Polityka Prywatności i Polityka Plików Cookie nie ma zastosowania do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych w Linkach Zewnętrznych lub za ich pośrednictwem.

4. Rejestracja, hasła i obowiązki użytkownika

Jesteś odpowiedzialny za aktualizowanie i poufność swoich informacji i haseł.

Niektóre obszary lub funkcje Witryn mogą być dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników, w tym, ale nie wyłącznie, możliwość komentowania lub zgłaszania. Jako niezarejestrowany użytkownik będziesz mieć dostęp do naszych treści z ograniczoną funkcjonalnością.

Adme zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji treści dostępnych dla zarejestrowanych użytkowników. Ponadto, jeśli wyrazisz na to zgodę podczas rejestrowania swoich danych jako zarejestrowanego użytkownika, skontaktujemy się z Tobą od czasu do czasu, zgodnie z Twoimi preferencjami.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za poufność i korzystanie z dostępu do Witryn przy użyciu swojej nazwy użytkownika i hasła. Zgadzasz się natychmiast poinformować nas, jak tylko dowiesz się o utracie, kradzieży lub nieuprawnionym użyciu hasła, nazwy użytkownika lub adresu e-mail. Zgadzasz się dostarczyć Adme dokładnych, pełnych informacji rejestracyjnych i poinformować Adme o wszelkich zmianach tych danych.

W celu potwierdzenia zgodności z niniejszymi Warunkami, zastrzegamy sobie prawo do monitorowania i rejestrowania Twojej aktywności w Witrynach, w tym dostępu do naszych treści.

Każda rejestracja służy wyłącznie do osobistego użytku zarejestrowanego użytkownika. Nie możesz udostępniać swoich danych do logowania ani hasła innym osobom. Adme nie zezwala na uzyskiwanie dostępu do Witryn wielu użytkowników za pomocą jednej nazwy użytkownika i hasła (w sieci lub w inny sposób).

W przypadku naruszenia któregokolwiek z niniejszych Warunków, możemy zawiesić Twój dostęp lub anulować rejestrację na Witrynach, bez dalszych zobowiązań wobec Ciebie.

5. Aplikacje i urządzenia stron trzecich

Nasze Usługi są zintegrowane z aplikacjami, stronami internetowymi i innymi Usługami („Aplikacje Stron Trzecich”) oraz urządzeniami stron trzecich i mogą z nimi wchodzić w interakcje w różny sposób w celu udostępnienia Ci Usługi. Te aplikacje i urządzenia mogą mieć swoje własne warunki świadczenia usług i polityki prywatności. Musisz mieć na uwadze, że użytkowanie ich będzie podlegać warunkom świadczenia usług i polityce prywatności stron trzecich.

Rozumiesz i zgadzasz się, że Adme nie popiera i nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie, funkcjonalność lub treści jakiejkolwiek aplikacji lub urządzenia stron trzecich ani za transakcje, które możesz zawrzeć z ich dostawcą, ani nie gwarantuje zgodności lub ciągłej kompatybilności aplikacji i urządzeń stron trzecich z Usługami.

6. Treści stworzone przez użytkownika

Ponosisz pełną odpowiedzialność za treści, jakie publikujesz. Nasze Witryny mogą obejmować możliwość komentowania, tablice ogłoszeń, grupy dyskusyjne i inne obszary publiczne lub funkcje, które umożliwiają nam przesyłanie informacji zwrotnych i interakcję między użytkownikami a naszymi przedstawicielami. Użytkownicy mogą publikować, przesyłać lub w inny sposób wnosić swój wkład w treści Witryn za pośrednictwem Usług (które mogą obejmować na przykład tekst, zdjęcia, linki i / lub inne rodzaje treści) ( „Treści użytkownika” ) .

Chociaż nie kontrolujemy Treści użytkownika publikowanych w Witrynach, zastrzegamy sobie prawo (które według własnego uznania możemy egzekwować bez powiadomienia) do usuwania, przenoszenia lub edytowania Treści użytkownika.

7. Wytyczne dla użytkowników

Adme szanuje prawa własności intelektualnej i oczekuje, że postąpisz tak samo. Musisz przestrzegać zasad opisanych poniżej i zachęcać innych użytkowników do robienia tego samego. Poniższe jest niedozwolone pod żadnym warunkiem:

 1. kopiowanie, redystrybucja, reprodukcja, nagrywanie, przekazywanie, wykonywanie lub wyświetlanie publicznie, nadawanie, udostępnianie opinii publicznej lub jakiekolwiek inne wykorzystanie, które w jakikolwiek sposób narusza prawa własności intelektualnej (takie jak prawa autorskie) jakiejkolwiek części naszych treści lub Usług;
 2. korzystanie z naszych treści lub Usług, które jest wyraźnie niedozwolone na podstawie Warunków lub obowiązującego prawa;
 3. obchodzenie jakiejkolwiek technologii wykorzystywanej przez Adme, jej licencjodawców lub jakąkolwiek stronę trzecią w celu ochrony naszych treści lub Usług;
 4. sprzedaż, wynajem, podlicencjonowanie lub leasing jakiejkolwiek części naszych treści lub Usług;
 5. obchodzenie wszelkich ograniczeń terytorialnych stosowanych przez Adme lub jego licencjodawców;
 6. podawanie hasła innym osobom lub używaie nazwy użytkownika i hasła innej osoby;
 7. podszywanie się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot lub przedstawianie fałszywych powiązań z jakąkolwiek osobą lub podmiotem;
 8. zbieranie lub przechowywanie danych osobowych innych użytkowników;
 9. Ograniczyć lub uniemożliwić innym użytkownikom korzystanie z Witryn.


 10. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za publikowaną treść. Musisz przestrzegać wszelkich zasad opublikowanych przez nas na Witrynach lub udostępnionych Ci w inny sposób. NIE możesz angażować się w żadną działalność, publikować jakichkolwiek treści, linkować ani rejestrować nazwy użytkownika będąca lub zawierająca materiały, które:

 11. jest dyskryminująca, nieprzyzwoita, rasistowska, homofobiczna, seksistowska lub która zawiera jakąkolwiek formę mowy nienawiści lub jest powszechnie uznawana za obraźliwą;
 12. jest nielegalna, oszczercza, zniesławiająca lub może zakłócać toczące się postępowanie sądowe lub naruszać postanowienia nakazu sądowego lub innego rodzaju porządku;
 13. stanowią podburzające komentarze religijne lub niedokładne bądź mylące cytaty tekstów religijnych.
 14. zachęcają do przemocy, są obelżywe, są groźbami lub w jakichkolwiek sposób bezpośrednio atakują innych użytkowników lub naszych pracowników;
 15. zachęcają do nielegalnego lub lekkomyślnego użycia broni i jakichkolwiek innych niebezpiecznych przedmiotów lub ułatwiać zakup broni palnej.
 16. naruszają prawa autorskie osób trzecich;
 17. zawierają dowolną formę reklamy lub promocji towarów i usług, a także wszelkie wiadomości łańcuchowe (tzw. „łańcuszki”) lub „spam”;
 18. zawierają wirusy, pliki lub kod oprogramowania zaprojektowane w zakłócania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności naszych Witryn.

Publikując Treści użytkownika do Witryn, zgadzasz się zabezpieczyć finansowo i uchronić Adme przed wszelkimi roszczeniami, wydatkami i kosztami (w tym prawnymi) wynikającymi z opublikowanych lub stworzonych przez Ciebie Treści użytkownika, które naruszają niniejszą sekcję.

Adme nie kontroluje osób publikujących Treści użytkownika w jakichkolwiek Witrynach. Adme nie może zagwarantować dokładności, integralności ani jakości Treści innych użytkowników. Niektórzy użytkownicy mogą naruszać niniejsze Warunki i zamieszczać Treści użytkownika, które wprowadzają w błąd, są nieprawdziwe lub obraźliwe. Ponosisz wyłączne ryzyko związane z korzystaniem z Witryn i nie powinieneś polegać na Treści publikowanych przez innych użytkowników, gdy podejmujesz (lub powstrzymujesz się od podjęcia) jakiekolwiek konkretne inwestycje lub inne decyzje.

8. Raport treści utworzonych przez użytkownika

Adme nie może w pełni i skutecznie monitorować naruszeń Treści użytkownika w zakresie praw stron trzecich. Polegamy na naszych użytkownikach, którzy zgłoszą nam treści, które uznają za nieodpowiednie.

Jeśli uważasz, że jakakolwiek treść narusza Twoje prawa lub niniejsze Warunki, powinieneś użyć narzędzia raportowania, które jest dostępne w sekcji komentarzy . Za pomocą tego narzędzia możesz filtrować treści, zgłaszać nadużycia lub blokować obraźliwych użytkowników. Jeśli zablokujesz takiego użytkownika, witryna lub aplikacja ukryje wszystkie komentarze opublikowane przez zablokowanego użytkownika. Tylko Ty nie będziesz widzieć takich komentarzy, natomiast pozostaną widoczne dla innych użytkowników.

Treść, która zostanie zgłoszona, nie jest automatycznie usuwana. Nasz personel dokona analizy treści i, tam gdzie to możliwe, podejmie decyzję w ciągu jednego dnia roboczego (24 godziny). Jeśli nasz zespół nie stwierdzi żadnych naruszeń, żadna ilość zgłoszeń tego nie zmieni, a treść pozostanie widoczna w naszych Witrynach. Powtarzające się niewłaściwe korzystanie z funkcji raportowania może spowodować zablokowanie dostępu do Witryn.

Adme może, ale nie ma obowiązku, monitorować, przeglądać lub edytować Treści publikowane przez użytkownika. We wszystkich przypadkach Adme zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wyłączenia dostępu do dowolnej Treści użytkownika z dowolnego powodu lub bez przyczyny, w tym Treści użytkownika, które według własnego uznania naruszają niniejsze Warunki. Adme może podjąć te działania bez uprzedniego powiadomienia Ciebie lub jakiejkolwiek strony trzeciej. Usunięcie lub wyłączenie dostępu do Treści użytkownika odbywa się według naszego wyłącznego uznania i nie obiecujemy, że usuniemy lub zablokujemy dostęp do jakiejkolwiek określonej Treści użytkownika.

Jeśli proces raportowania nie odda sedna Twojego problemu, zawsze możesz skontaktować się z Adme za pośrednictwem formularza kontaktowego .

9. Własność intelektualna

9.1 Prawa, których nam udzielasz

Zachowujesz wszelkie prawa do własności intelektualnej, które posiadasz w treści użytkownika. Przesyłając Treści użytkownika do dowolnej Witryny, udzielasz Adme wieczystej, nieodwołalnej, bezpłatnej, niewyłącznej licencji na używanie, przechowywanie, reprodukcję, modyfikację, tłumaczenie, udostępnianie, dystrybucję, i sublicencji Treści użytkownika w całości lub częściowo i w dowolnej formie. Może to obejmować dane osobowe, takie jak dane użytkownika i wyrażone opinie. Tam, gdzie ma to zastosowanie i jest dozwolone przez obowiązujące prawo, zrzekasz się wszelkich praw moralnych lub równoważnych praw, które możesz mieć w odniesieniu do Treści użytkownika. Niniejsza licencja obowiązuje nawet po zaprzestaniu korzystania z naszych Usług, ale niektóre Usługi mogą oferować sposoby uzyskiwania dostępu do Treści użytkownika i usuwania ich. Adme zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Tobą przez e-mail w sprawie korzystania z Witryn.

9.2 Prawa, których Ci udzielamy

Wszystkie nasze treści są przeznaczone wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku.

Udzielamy ograniczonej, niewyłącznej, odwołalnej zgody na korzystanie z Usług oraz ograniczonej, niewyłącznej, odwołalnej zgody na osobiste, niekomercyjne wykorzystanie naszych treści. Prawa te pozostają w mocy do momentu ich zerwania zarówno przez Ciebie, jak i Adme. Zgadzasz się, że wykorzystujesz nasze Usługi treści do własnego, niekomercyjnego użytku osobistego.

Z wyjątkiem przypadków, w których jest to wyraźnie dozwolone, jak opisano powyżej lub po uzyskaniu uprzednio naszej pisemnej zgody, nie możesz reprodukować, modyfikować, wyświetlać, rozpowszechniać ani w żaden sposób wykorzystywać komercyjnie żadnej z naszych treści.

9.3 Korzystanie z naszego oprogramowania

Gdy Usługa wymaga lub zawiera oprogramowanie do pobrania, oprogramowanie to może aktualizować się automatycznie na Twoim urządzeniu, gdy będzie dostępna nowa wersja lub funkcja. Niektóre usługi mogą umożliwiać dostosowanie ustawień automatycznej aktualizacji.

Adme udziela Ci osobistej, odwołalnej, ogólnoświatowej, bezpłatnej, nieprzenoszalnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z oprogramowania dostarczonego Ci przez Adme w ramach Usług. Niniejsza licencja ma wyłącznie na celu umożliwienie Ci korzystania z Usług świadczonych przez Adme i korzystania z nich w sposób dozwolony przez niniejsze Warunki. Nie możesz kopiować, modyfikować, dystrybuować, sprzedawać ani wydzierżawiać żadnej części naszych Usług lub dołączonego oprogramowania, ani nie możesz odtwarzać kodu źródłowego tego oprogramowania czy też próbować wyodrębniać kodu źródłowego tego oprogramowania, chyba że przepisy prawne zabraniają takich ograniczeń lub otrzymałeś uprzednio naszą pisemną zgodę.

Oprogramowanie typu open source jest dla nas ważne. Niektóre oprogramowanie wykorzystywane w naszych Usługach może być oferowane na podstawie licencji typu open source, którą Ci udostępniamy. W licencji typu open source mogą obowiązywać postanowienia, które wyraźnie zastępują niektóre z tych warunków.

10. Zmiany i zakończenie świadczenia naszych Usług

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania i w dowolnym momencie, do zawieszenia, zmiany, modyfikacji, dodania lub usunięcia części treści dostępnych w naszych Usługach lub do zaprzestania świadczenia Usług. Jeśli zaprzestaniemy świadczenia Usług, kiedy będzie to uzasadnione, powiadomimy Cię o tym z odpowiednim wyprzedzeniem. Możesz zaprzestać korzystać z naszych Usług w dowolnym momencie.

11. Wyłączenie odpowiedzialności i ograniczenia

Informacje na Witrynach są udostępniane w rozumieniu „takie, jakie są”. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, Adme:

 • wyklucza wszelkie oświadczenia i gwarancje odnoszące się do jego Witryn i ich treści lub które są lub mogą być udzielane przez podmioty stowarzyszone lub inne osoby trzecie, w tym w odniesieniu do wszelkich nieścisłości lub zaniechań na Stronach;
  i
 • wyklucza wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku lub w związku z korzystaniem z jego Witryn. Obejmuje to między innymi bezpośrednią utratę, utratę działalności lub zysków (niezależnie od tego, czy utrata takich zysków była przewidywalna, powstała w normalnym toku rzeczy lub poinformowałeś Firmę o możliwości potencjalnej straty), szkody spowodowane na Twoim komputerze, oprogramowaniu komputerowym, systemach i programach oraz danych na nich zawartych lub innych bezpośrednich lub pośrednich, wynikowych i przypadkowych szkód.

Adme nie wyklucza jednak odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane jego zaniedbaniem. Powyższe wyłączenia i ograniczenia mają zastosowanie wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo. Nie ma to wpływu na żadne z ustawowych praw konsumenta.

Na prośbę Adme, zgadzasz się bronić, zabezpieczyć i uchronić Adme, jego podmioty stowarzyszone, agentów, dostawców i licencjodawców przed wszelkimi roszczeniami i wydatkami, w tym uzasadnionymi opłatami prawnymi, związanymi z jakimkolwiek naruszeniem przez Ciebie niniejszych Warunków lub korzystaniem z jakichkolwiek Usług.

12. Warunki dodatkowe

12.1 Zmiany warunków

Adme zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany tych warunków, gdy uzna to za stosowne, a Twoje dalsze korzystanie z witryny będzie równoznaczne z akceptacją wszelkich zmian tych warunków. Jeśli nastąpią jakiekolwiek zmiany w naszej Polityce Prywatności, oświadczymy, że zmiany te zostały wprowadzone na naszej stronie głównej i na innych kluczowych stronach w naszej Witrynie. Dlatego zaleca się regularne czytanie tego oświadczenia. Jeśli nie wyrażasz zgody na związanie się tymi zmianami, nie powinieneś dalej korzystać z Witryn po ich opublikowaniu. Dostęp do niektórych treści Adme może podlegać dodatkowym warunkom.

12.2 Cała umowa

Inne niż jednoznacznie uzgodnione na piśmie między Tobą a Adme, Warunki stanowią wszystkie warunki uzgodnione między Tobą a Adme i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy dotyczące przedmiotu niniejszych Warunków, pisemne lub ustne.

Należy jednak pamiętać, że niektóre aspekty korzystania z Usług mogą podlegać dodatkowym warunkom wymienionym w Witrynach. W zakresie, w jakim istnieje jakikolwiek niemożliwy do rozwiązania konflikt między jakimikolwiek warunkami dodatkowymi a niniejszymi Warunkami, warunki dodatkowe mają pierwszeństwo w przypadku tego konfliktu.

12.3 Siła wyższa

Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej za niewykonanie jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z niniejszych Warunków, które jest spowodowane zdarzeniem niezależnym od takiej strony, w tym między innymi działaniem Boga, terroryzmem, wojną, powstaniem politycznym, powstaniem przeciw władzy, zamieszkami, niepokojami społecznymi, działaniami władz cywilnych lub wojskowych, powstaniem, trzęsieniem ziemi, powodzią lub wszelkimi innymi zdarzeniami naturalnymi lub spowodowanymi przez człowieka poza naszą kontrolą, które powodują rozwiązanie zawartej umowy lub kontraktu, a których nie można było racjonalnie przewidzieć. Każda strona dotknięta takim zdarzeniem zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym drugą stronę i dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby zastosować się do niniejszych Warunków.

12.4 Brak zwolnienia

Opóźnienie lub niewykonanie przez którąkolwiek ze stron jakiegokolwiek prawa wynikającego z niniejszych Warunków nie stanowi zrzeczenia się tego prawa.


12.5 Klauzula salwatoryjna

Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu przez jakikolwiek sąd lub inny organ właściwy, wówczas pozostałe postanowienia zachowają pełną moc.

12.6 Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze Warunki podlegają prawu cypryjskiemu i powinny być interpretowane zgodnie z nim, a wszelkie sprawy, roszczenia lub spory wynikające z niniejszych Warunków, niezależnie od tego, czy są umowne czy pozaumowne, podlegają prawu cypryjskiemu i są określane zgodnie z nim. Każda strona niniejszym nieodwołalnie poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów na Cyprze w odniesieniu do wszelkich roszczeń lub sporów wynikających z niniejszych Warunków lub w związku z nimi, bez względu na wybór lub zasady kolizji prawa.

13. Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszych Warunków, skontaktuj się z nami poprzez e-mail na legalops@thesoul-publishing.com . Możesz również skontaktować się z nami, wysyłając list lub zapytanie na adres:

Radca prawny
ADME (CY) LTD
Office 101,
62 Agiou Athanasiou Avenue,
Limassol, 4102
Cypr